Popis organizacija koje podržavaju inicijativu #PrekinimoŠutnju

 • B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipirana.
 • Centar za civilne inicijative
 • Centar za građanske inicijative Poreč
 • Centar za mirovne studije
 • Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja
 • Centar za ženske sudije
 • CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 • Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
 • Feministički kolektiv fAKTIV
 • GONG
 • KSS Antifjaka
 • Miramida Centar – Regionalne razmjene mirovnih iskustava
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Organizacija Status M
 • SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava
 • Trans Aid – udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba
 • U dobroj vjeri
 • Udruga Domine Split
 • Udruga Dugine obitelji
 • Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”
 • Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter
 • Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
 • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 • Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“
 • Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 • Volonterski centar Osijek
 • Zagreb Pride
 • Ženska soba – Centar za seksualna prava